Bruksizam- “škripanje zubima”

Kroz višegodišnje bavljenje funkcijskom dijagnostikom i svom problematikom vezanom za čeljusni zglob i međusobni odnos gornje i donje čeljusti ukazala se potreba za dodatnim informacijama za naše“ stare“i nove pacijente ali i kao dio opće edukacije. Dugotrajne i višegodišnje glavobolje pored svih modernih i sofisticiranih pregleda nisu dobile odgovarajuću dijagnozu.

Isto vrijedi za tinitus tj. šum u ušima. U velikom postotku je utvrđeno da je u stvari sve puno jednostavnije i banalnije, odnosno da je uzrok u ustima. Ako se nama raspoloživim metodama (o čemu smo pisali) pokaže da je uzrok svih navedenih smetnji u ustima, radi se zapravo o međusobnom odnosu gornje i donje čeljusti odnosno o međusobno neodgovarajućem odnosu gornjih i donjih zuba.

Bitna je anamneza. Pacijenta treba ispitati s obzirom na bruksizam (škripanje zub u snu), stiskanju zuba ili bilo koju drugu oralnu naviku. Osobito treba obratiti pažnju ako pacijent navodi buđenja tijekom noći ili ako bol zapravo budi pacijenta(1). Zatim bol mišića lica ili neka bolna mjesta na žvačnim mišićima (triger točke), nagluhost u uhu, zujanje u ušima i naravno glavobolje.

Posebno je važno primjetiti da ti simptomi tokom dana slabe.
Glavobolja je jedan od najčešćih problema boli u ljudi. Mnoga su istraživanja pokazala da je glavobolja uobičajeni simptom povezan sa emperomandibularnim poremećajima te da različita liječenja mogu znatno smanjiti bol pri glavobolji (1). Jednostavnim zahvatima ili izradama relaksirajućih udlaga simptomi bi se znatno smanjili ili potpuno nestali. Do sada smo usješno riješili mnogo takvih slučajeva.Povratne informacije od takvih pacijenata su različite. Od toga da više nemaju glavobolje,prestanak bola vratne kralježnice do toga da su se konačno naspavali.
Sljedeće na što se mora obratiti pažnja je bol u uhu. Pacijenti se učestalo žale na osjećaj punoće u uhu, osjećaj začepljenosti uha, šum u uhu (tinitus) i vrtoglavicu(1). Za njih je nepojmljivo da uzrok svih tegoba može biti u ustima.Tu nam je jako važna suradnja sa specijalistom za uho grlo i nos.

Ako postoji bol i nakon što specijalist za uho grlo nos utvrdi da nema nikakvih oštećenja uha i znakova upale, onda postoji velika mogućnost da je uzrok problema parafunkcijska aktivnost u ustima. Dosada smo uspješno riješili veliki broj slučajeva s zujanjem u ušima, nagluhosti, šumovima te punoćom u ušima.

Literatura:
1.Okeson JP. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. Zagreb: Medicinska naklada; 2008. 673p.