Tim

Mate Galić, dr.med.dent.
Mate Galić, dr.med.dent.

Voditelj stomatološke ordinacije je Mate Galić rođen 1961. u Posušju. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1986 sa visokim prosjekom ocjena. Educiran u Zagrebu, Milanu, Njemačkoj i Lihtenštajnu kod eminentnih stručnjaka dr. Kokich, dr.Zachrisson, dr. Gutowski, dr. Zurilović, dr. Dragoo. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za parodontologiju. Privatnu stomatološku ordinaciju u Splitu otvara 1994 godine.

 

Nastja Asanović, dr.med.dent.
Nastja Asanović, dr.med.dent.

Rođena u Splitu 1975.godine. Nakon završene II. jezične gimnazije u Splitu upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu 1993. godine na kojem je diplomirala 1999. među 10 % najboljih studenata. Nakon stažiranja u Stomatološkoj poliklinici u Zagrebu i položenog stručnog ispita radi u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u Splitu i okolici do početka 2012. godine kada se pridružuje timu Dr. Galića.
Redovito pohađa tečajeve iz područja estetske stomatologije te popunjavanja bora hijaluronskim filerima, proizvodima tvrtke Anteis.

Jelena Galić, dr.med.dent.
Jelena Galić, dr.med.dent.

Rođena u Splitu 1988.godine. Nakon završene IV. gimnazije Marko Marulić u Splitu, upisuje stomatološki fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirala 2013.godine. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij u Zagrebu.

Nakon stažiranja u Stomatološkoj poliklinici Split i položenog stručnog ispita počinje raditi u ordinaciji dentalne medicine dr.Mate Galić.

Ivana Topić, med. sestra
Ivana Topić, med. sestra

Završila je Srednju medicinsku školu 2000. god. u Splitu, smjer medicinska sestra. Educirana je za rad sa suvremenim stomatološkim materijalima, kao i za kontrolu sterilizacije i sterilnosti. Član je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Ivana se 2002. god. pridružila timu dr. Galića. Uvijek nasmijana i puna razumijevanja stoji na raspolaganju svim pacijentima.

tina
Tina Sočo, med. sestra

Završila je Srednju medicinsku školu 2004. god. u Splitu, smjer medicinska sestra. Član je Hrvatske komore med. sestara (HKMS).

Pridružila se timu ordinacije dr. Galića 2006. godine. Educirana je za rad sa suvremenim stomatološkim materijalima, kao i za kontrolu sterilizacije i sterilnosti. Nasmijana i dobro raspoložena učiniti će vašu posjetu stomatologu ugodnijom.