Tim

Mate Galić, dr.med.dent.
Mate Galić, dr.med.dent.

Voditelj stomatološke ordinacije je Mate Galić rođen 1961. u Posušju. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1986 sa visokim prosjekom ocjena. Educiran u Zagrebu, Milanu, Njemačkoj i Lihtenštajnu kod eminentnih stručnjaka dr. Kokich, dr.Zachrisson, dr. Gutowski, dr. Zurilović, dr. Dragoo. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za parodontologiju. Privatnu stomatološku ordinaciju u Splitu otvara 1994 godine.

 Jelena Galić, dr.med.dent.
Jelena Galić, dr.med.dent.

Rođena u Splitu 1988.godine. Nakon završene IV. gimnazije Marko Marulić u Splitu, upisuje stomatološki fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirala 2013.godine. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij u Zagrebu.

Nakon stažiranja u Stomatološkoj poliklinici Split i položenog stručnog ispita počinje raditi u ordinaciji dentalne medicine dr.Mate Galić.

Ivana Topić, med. sestra
Ivana Topić, med. sestra

Završila je Srednju medicinsku školu 2000. god. u Splitu, smjer medicinska sestra. Educirana je za rad sa suvremenim stomatološkim materijalima, kao i za kontrolu sterilizacije i sterilnosti. Član je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Ivana se 2002. god. pridružila timu dr. Galića. Uvijek nasmijana i puna razumijevanja stoji na raspolaganju svim pacijentima.

tina
Tina Sočo, med. sestra

Završila je Srednju medicinsku školu 2004. god. u Splitu, smjer medicinska sestra. Član je Hrvatske komore med. sestara (HKMS).

Pridružila se timu ordinacije dr. Galića 2006. godine. Educirana je za rad sa suvremenim stomatološkim materijalima, kao i za kontrolu sterilizacije i sterilnosti. Nasmijana i dobro raspoložena učiniti će vašu posjetu stomatologu ugodnijom.