Tim

Mate Galić, dr. med. dent.
Mate Galić, dr. med. dent.

Voditelj stomatološke ordinacije je Mate Galić rođen 1961. u Posušju. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1986 sa visokim prosjekom ocjena. Educiran u Zagrebu, Milanu, Njemačkoj i Lihtenštajnu kod eminentnih stručnjaka dr. Kokich, dr.Zachrisson, dr. Gutowski, dr. Zurilović, dr. Dragoo. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za parodontologiju. Privatnu stomatološku ordinaciju u Splitu otvara 1994 godine.Jelena Galić, dr.med.dent.
Jelena Gregov, dr.med.dent.

Rođena u Splitu 1988.godine. Nakon završene IV. gimnazije Marko Marulić u Splitu, upisuje stomatološki fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirala 2013.godine. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij u Zagrebu.

Nakon stažiranja u Stomatološkoj poliklinici Split i položenog stručnog ispita počinje raditi u ordinaciji dentalne medicine dr.Mate Galić.

Sara Škobalj, dr. med. dent.
Sara Škobalj, dr. med. dent.
Karla Mužinić, dr. med. dent.
Karla Mužinić, dr. med. dent.
Ivana Topić, med. sestra
Ivana Topić, med. sestra

Završila je Srednju medicinsku školu 2000. god. u Splitu, smjer medicinska sestra. Educirana je za rad sa suvremenim stomatološkim materijalima, kao i za kontrolu sterilizacije i sterilnosti. Član je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Ivana se 2002. god. pridružila timu dr. Galića. Uvijek nasmijana i puna razumijevanja stoji na raspolaganju svim pacijentima.

Tina Sočo, med. sestra
Tina Sočo, med. sestra

Završila je Srednju medicinsku školu 2004. god. u Splitu, smjer medicinska sestra. Član je Hrvatske komore med. sestara (HKMS).

Pridružila se timu ordinacije dr. Galića 2006. godine. Educirana je za rad sa suvremenim stomatološkim materijalima, kao i za kontrolu sterilizacije i sterilnosti. Nasmijana i dobro raspoložena učiniti će vašu posjetu stomatologu ugodnijom.